Oferta szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

ogłasza nabór do następujących typów szkół

na rok szkolny 2019/2020

Do pobrania!!!

[Wniosek rekrutacyjny]

Klauzula informacyjna RODO

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA MUNDUROWA
Rozszerzenia:
j. polski, historia, j. obcy
Języki obce: j. angielski  lub  j. niemiecki  
Dodatkowe zajęcia: zajęcia z funkcjonariuszami służb mundurowych, kursy samoobrony.

Nauka w klasie mundurowej umożliwia zdobycie  rzetelnej wiedzy wymaganej w dalszej edukacji, w zawodach związanych ze służbami mundurowymi. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobędziesz wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prawa policyjnego i trochę innych dodatkowych umiejętności.

KLASA OPIEKUŃCZO – SOCJALNA
Rozszerzenia:
geografia, biologia, j. angielski
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Dodatkowe zajęcia: spotkania z pracownikami PCPR, wolontariat.

Nauka w tej klasie przygotowuje Cię do kontynuacji edukacji  w zawodzie pracownika socjalnego, opiekuna osób starszych lub niepełnosprawnych – zawodach, które stają się jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Masz również możliwość zdobywać doświadczenie zawodowe pracując jako wolontariusz w Hospicjum, Domu Opieki Społecznej lub Zakładzie Opieki Leczniczej

TECHNIKUM NR 1

TECHNIK EKONOMISTA
Rozszerzenia: matematyka, geografia
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK HANDLOWIEC
Rozszerzenia: geografia, język obcy
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK LOGISTYK
Rozszerzenia: matematyka, język obcy
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK
Rozszerzenia: matematyka, język angielski
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK HOTELARZ
Rozszerzenia:język angielski, język niemiecki
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Rozszerzenia: Biologia, język obcy
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
W tej szkole możesz zdobyć pełne kwalifikacje w wybranym przez ciebie zawodzie, w 3-letnim cyklu nauczania w szkole i u wybranego przez Ciebie pracodawcę. Umożliwiamy także zdobywanie dodatkowych kwalifikacji w ramach organizowanych kursów.

W zakresie Szkoły Branżowej I stopnia kształcimy uczniów we wszystkich zawodach występujących na rynku pracy.

Warunkiem przyjęcia jest zawarcie umowy dotyczącej kształcenia praktycznego z wybranym przez ucznia zakładem pracy.

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH – 2 LATA

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkół dla dorosłych w zawodzie Technik rachunkowości.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką szkoły!

 

Download (PDF, 399KB)