Oferta szkoły

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
ogłasza nabór do następujących typów szkół
na rok szkolny 2020/2021

Do pobrania!!!

[Wniosek rekrutacyjny]

Klauzula informacyjna RODO

[Regulamin rekrutacji 2020/2021]

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA MUNDUROWA
Rozszerzenia:
j. polski, historia, j. obcy
Języki obce: j. angielski  lub  j. niemiecki  
Dodatkowe zajęcia: zajęcia z funkcjonariuszami służb mundurowych, kursy samoobrony.

Nauka w klasie mundurowej umożliwia zdobycie  rzetelnej wiedzy wymaganej w dalszej edukacji, w zawodach związanych ze służbami mundurowymi. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobędziesz wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prawa policyjnego i trochę innych dodatkowych umiejętności.

KLASA PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNA
Rozszerzenia:
geografia, biologia, j. obcy
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki
Dodatkowe zajęcia: współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji projektów ekologiczno – multimedialnych 

Nauka w tej klasie przygotowuje Cię do kontynuacji edukacji  w zawodzie pracownika socjalnego, pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekun osoby starszej, opiekuna osoby niepełnosprawnej, specjalisty ds. zarządzania ochroną środowiska, specjalisty ds. odnawialnych źródeł energii, specjalisty ds. ochrony i kształtowania krajobrazu, specjalisty ds. proekologicznych systemów produkcji żywności.

 

TECHNIKUM NR 1

TECHNIK EKONOMISTA
Rozszerzenia: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK HANDLOWIEC
Rozszerzenia: geografia
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK LOGISTYK
Rozszerzenia: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK INFORMATYK
Rozszerzenia: matematyka
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK HOTELARZ
Rozszerzenia:język angielski
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Rozszerzenia: biologia, język obcy
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
W tej szkole możesz zdobyć pełne kwalifikacje w wybranym przez ciebie zawodzie, w 3-letnim cyklu nauczania w szkole i u wybranego przez Ciebie pracodawcę. Umożliwiamy także zdobywanie dodatkowych kwalifikacji w ramach organizowanych kursów.

W zakresie Szkoły Branżowej I stopnia kształcimy uczniów we wszystkich zawodach występujących na rynku pracy.

Warunkiem przyjęcia jest zawarcie umowy dotyczącej kształcenia praktycznego z wybranym przez ucznia zakładem pracy.

 

Download (PDF, 578KB)

Download (PDF, 578KB)