Oferta szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

ogłasza nabór do następujących typów szkół

na rok szkolny 2018/2019

[wniosek]

Technikum

Technik ekonomista
Języki obce:
j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Technik handlowiec
Języki obce:
j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Technik hotelarz
Języki obce:
j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, j. obcy, informatyka, geografia

Technik logistyk
Języki obce:
j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Technik informatyk
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka

Liceum ogólnokształcące

Klasa mundurowa
Rozszerzenia: j. polski, historia, j. obcy
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, j. obcy, historia, WOS

Klasa opiekuńczo – socjalna
Rozszerzenia: geografia, biologia, j. obcy
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski
Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, j. obcy, biologia, WOS

Szkoła Branżowa I stopnia

 W tej szkole możesz zdobyć pełne kwalifikacje w wybranym przez ciebie zawodzie, w 3-letnim cyklu nauczania w szkole i u wybranego przez Ciebie pracodawcy. Umożliwiamy także zdobywanie dodatkowych kwalifikacji w ramach organizowanych kursów. W zakresie tego typu szkoły kształcimy uczniów we wszystkich zawodach występujących na rynku pracy. Warunkiem przyjęcia jest zawarcie umowy dotyczącej kształcenia praktycznego z wybranym przez ucznia zakładem pracy.