Terminy rekrutacji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas
pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie
województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.

Download (PDF, 290KB)