Historia szkoły

Tradycje szkolnictwa zawodowego na terenie Powiśla Dąbrowskiego sięgają roku 1945, kiedy to uruchomiono Dokształcającą Szkołę Zawodową, która mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

W 1947r. szkoła została przekształcona w Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, która uległa likwidacji w roku szkolnym 1951/52. W roku szkolnym 1959/60 Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej uruchomił filię Tarnowskiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących. W tym samym okresie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej została utworzona Szkoła Przysposobienia Zawodowego.

W roku szkolnym 1962/63 połączono obie szkoły zawodowe tworząc Zasadniczą Szkołę Zawodową Międzyzakładową dla Pracujących w Dąbrowie Tarnowskiej. Niezależnie od niej, w roku szkolnym 1964/65 uruchomiono Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą dla młodzieży. Szkołami tymi od 1961r. kierował mgr Eugeniusz Panek.
W latach 1974-80 ówczesny dyr. szkoły mgr inż. Jan Bryśkiewicz prowadził prace związane z modernizacją budynku szkolnego przy ul. Kościuszki 5, który w rzeczywistości był budową obiektu od fundamentów. W latach 1980 – 89 szkołą kierował mgr Józef Banaś.1. IX. 1982 został oddany do użytku nowy budynek, a szkoła przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Liceum Ekonomiczne, Liceum Handlowe i Policealne Studium Zawodowe.

W latach 1989 -91 dyrektorem szkoły był mgr Tadeusz Lalik.
Od 1 września 1991 do 31.08.2017 r.funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 pełnił mgr inż. Jan Kiljan. 8 czerwca 1992 szkole nadano imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ciesząc się coraz większą popularnością w środowisku Powiśla Dąbrowskiego szkoła z każdym rokiem wzbogacała ofertę edukacyjną i z małej szkółki rozrosła się w latach dziewięćdziesiątych do dużego zespołu.