Nauczyciele

 1. mgr Robert Pantera
 2. mgr Banaś Urszula wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne
 3. mgr Rzepecka Zofia  kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty ekonomiczne,
 1. mgr Aksamit – Szułakiewicz Agnieszka wychowanie fizyczne
 2. mgr Banaś Marek
 3. mgr Barnaś Robert wychowanie fizyczne
 4. mgr inż. Borek Maria przedmioty ekonomiczne, WDŻ
 5. mgr Czosnyka Elżbieta język polski, wiedza o kulturze
 6. mgr Dojka Monika język polski
 7. mgr Franczak Krzysztof religia
 8. mgr Golemo Agnieszka wychowanie fizyczne
 9. mgr Gondek Agnieszka język angielski
 10. mgr Gwóźdź Jerzy matematyka, informatyka
 11. mgr Jamka Hanna przedmioty logistyczne, język niemiecki
 12. mgr inż. Janas Adrian informatyka, przedmioty ekonomiczne
 13. mgr Jastrząb Mirosław wf, wychowanie do życia w rodzinie
 14. mgr inż. Dariusz Golonka  przedmioty informatyczne
 15. mgr Kościuk Anna geografia, ochrona środowiska,
 16. mgr Karteczka Barbara  przedmioty ekonomiczne
 17. mgr Łach Paweł informatyka, przedmioty logistyczne
 18. mgr Opioła -Wójcik Edyta język angielski
 19. mgr Orłowska Sabina chemia, fizyka
 20. mgr Justyna  Tomaszowicz pedagog szkolny,
 21. mgr Paweł Brzyk religia
 22. mgr Piasecki Włodziemierz historia, wiedza o społeczeństwie
 23. mgr inż. Piotrowska – Bukała Agnieszka przedmioty zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
 24. mgr B. Stachurska matematyka, geografia
 25. mgr Sipior Magdalena wf
 26. mgr Siutaj Elżbieta przedmioty ekonomiczne
 27. dr Skowron Andrzej historia, wiedza o społeczeństwie
 28. mgr inż. Skowron Maria przedmioty zawodowe
 29. mgr inż. Wątroba Krystyna przedmioty zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie
 30. mgr Sosin Grażyna matematyka, informatyka
 31. mgr Stelmach Jerzy język polski i angielski
 32. mgr Stelmach Jolanta język polski
 33. mgr Szydłowski Rafał język niemiecki
 34. mgr Światłowska Joanna język angielski
 35. mgr Świderska Justyna język angielski
 36. mgr Walas Barbara matematyka
 37. mgr Walus Bożena język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 38. mgr Wątroba Janusz wychowanie fizyczne
 39. mgr Zielińska Małgorzata bibliotekarka
 40. mgr Agata Hajdas bibliotekarka