Nauczyciele

 1. mgr Robert Pantera Dyrektor
 2. mgr Banaś Urszula wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne
 3. mgr inż. Adrian Janas wicedyrektor, informatyka, przedmioty ekonomiczne
 4. mgr Paweł Łach  kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty logistyczne, informatyka
 5. mgr Zofia Rzepecka przedmioty zawodowe
 6. mgr Aksamit – Szułakiewicz Agnieszka wychowanie fizyczne
 7. mgr Banaś Marek  edukacja dla bezpieczeństwa
 8. mgr Barnaś Robert wychowanie fizyczne
 9. mgr inż. Borek Maria przedmioty ekonomiczne, WDŻ
 10. mgr Czosnyka Elżbieta język polski, wiedza o kulturze
 11. mgr Dojka Monika język polski
 12. mgr Franczak Krzysztof religia
 13. mgr Golemo Agnieszka wychowanie fizyczne
 14. mgr Gondek Agnieszka język angielski
 15. mgr Gwóźdź Jerzy matematyka
 16. mgr Jamka Hanna przedmioty logistyczne, język niemiecki
 17. mgr Jastrząb Mirosław wf, wychowanie do życia w rodzinie
 18. mgr inż. Dariusz Golonka  przedmioty informatyczne
 19. mgr Kościuk Anna geografia, ochrona środowiska
 20. mgr Karteczka Barbara  przedmioty ekonomiczne
 21. mgr Opioła -Wójcik Edyta język angielski
 22. mgr Orłowska Sabina chemia, fizyka
 23. mgr Justyna  Tomaszowicz pedagog szkolny
 24. mgr Paweł Brzyk religia
 25. mgr Marek Kęska religia
 26. mgr Piasecki Włodzimierz historia, wiedza o społeczeństwie
 27. mgr inż. Piotrowska – Bukała Agnieszka przedmioty zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
 28. mgr B. Stachurska matematyka, geografia
 29. mgr Sipior Magdalena wf
 30. mgr Siutaj Elżbieta przedmioty ekonomiczne
 31. dr Skowron Andrzej historia, wiedza o społeczeństwie
 32. mgr inż. Skowron Maria przedmioty zawodowe
 33. mgr inż. Wątroba Krystyna przedmioty zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie
 34. mgr Sosin Grażyna matematyka, informatyka
 35. mgr Stelmach Jerzy język polski i angielski
 36. mgr Stelmach Jolanta język polski
 37. mgr Szydłowski Rafał język niemiecki
 38. mgr Światłowska Joanna język angielski
 39. mgr Świderska Justyna język angielski
 40. mgr Walas Barbara matematyka
 41. mgr Walus Bożena język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 42. mgr Wątroba Janusz wychowanie fizyczne
 43. mgr Zielińska Małgorzata bibliotekarka
 44. mgr Hajdas Agata bibliotekarka
 45. mgr Dudkiewicz Anna przedmioty gastronomiczne
 46. mgr Jarosz Wioletta przedmioty ekonomiczne
 47.  mgr Kłusek Dominika przedmioty informatyczne
 48.  mgr Myca Joanna język polski
 49.  mgr Sytoń Elżbieta język polski, przedmioty informatyczne
 50.  mgr Trędota Ewa język angielski
 51.  mgr Czub Kapel Ewelina chemia,
 52.  mgr Sajdak Edyta język angielski
 53.  mgr Wielgus Alicja przedmioty gastronomiczne
 54.  mgr Zbaraza Bytel Natalia język niemiecki
 55.  mgr Uberman Małgorzata zajęcia rewalidacyjne