Nauczyciele

 1. mgr Robert Pantera
 2. mgr Banaś Urszula wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne
 3. mgr Rzepecka Zofia  kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty ekonomiczne,
 1. mgr Aksamit – Szułakiewicz Agnieszka wychowanie fizyczne
 2. mgr Banaś Marek
 3. mgr Barnaś Robert wychowanie fizyczne
 4. mgr inż. Borek Maria przedmioty ekonomiczne, WDŻ
 5. mgr Czosnyka Elżbieta język polski, wiedza o kulturze
 6. mgr Dojka Monika język polski
 7. mgr Franczak Krzysztof religia
 8. mgr Golemo Agnieszka wychowanie fizyczne
 9. mgr Gondek Agnieszka język angielski
 10. mgr Gwóźdź Jerzy matematyka, informatyka
 11. mgr Jamka Hanna przedmioty logistyczne, język niemiecki
 12. mgr inż. Janas Adrian informatyka, przedmioty ekonomiczne
 13. mgr Jastrząb Mirosław wf, wychowanie do życia w rodzinie
 14. mgr inż. Dariusz Golonka – przedmioty informatyczne
 15. mgr Kościuk Anna geografia, ochrona środowiska,
 16. mgr Latoś Zofia biologia
 17. mgr Łach Paweł informatyka, przedmioty logistyczne
 18. mgr Marek Zembura  religia
 19. mgr Opioła -Wójcik Edyta język angielski
 20. mgr Orłowska Sabina chemia, fizyka
 21. mgr Justyna  Tomaszowicz pedagog szkolny,
 22. mgr Paweł Brzyk religia
 23. mgr Piasecki Włodziemierz historia, wiedza o społeczeństwie
 24. mgr inż. Piotrowska – Bukała Agnieszka przedmioty zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
 25. mgr B. Stachurska matematyka
 26. mgr Sipior Magdalena wf
 27. mgr Siutaj Elżbieta przedmioty ekonomiczne
 28. dr Skowron Andrzej historia, wiedza o społeczeństwie
 29. mgr inż. Skowron Maria przedmioty zawodowe
 30. mgr Smaś Barbara bibliotekarka, wychowanie do życia w rodzinie
 31. mgr Sosin Grażyna matematyka, informatyka
 32. mgr Stelmach Jerzy język polski i angielski
 33. mgr Stelmach Jolanta język polski
 34. mgr Szydłowski Rafał język niemiecki
 35. mgr Światłowska Joanna język angielski
 36. mgr Świderska Justyna język angielski
 37. mgr Walas Barbara matematyka
 38. mgr Walus Bożena język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 39. mgr Wątroba Janusz wychowanie fizyczne
 40. mgr inż. Wątroba Krystyna przedmioty zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie
 41. mgr Zielińska Małgorzata bibliotekarka
 42. mgr P. Meres matematyka matematyka
 43. mgr. Małgorzata Ciecińska wychowanie fizyczne