Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe
14 stycznia – 27 stycznia 2019 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

Wiosenna przerwa świąteczna
18-23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
26 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny: po szczegółowe terminy kliknij w link “Terminy Matur”

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.