Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe
30 stycznia – 12 lutego 2017 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

Wiosenna przerwa świąteczna
13-18 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
28 kwietnia 2017 r.

Egzamin maturalny: po szczegółowe terminy kliknij w link “Terminy Matur”

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2017 r.

Ferie letnie
24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.