Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna
21-31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe
27 stycznia 2019 r. – 9 luty 2020 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

Wiosenna przerwa świąteczna
9-14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
24 kwietnia 2020 r.

Egzamin maturalny: po szczegółowe terminy kliknij w link “Terminy Matur”

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.