Niemcy - ludność

Liczba ludności: 83 251 851(lipiec 2002)

Gęstość zaludnienia: 233 osoby/km2

Struktura wiekowa: 0-14 lat: 15,4%
                                  15-64 lat: 67,6%
                                  65 lat i powyżej: 17%

Przyrost naturalny: 0,26% (2002 r.)

Liczba urodzeń: 8,99 urodzeń/1000 osób (2002 r.)

Liczba zgonów 10,36 zgonów/1000 osób (2002 r.)

Liczba migracji: 3,99 migracji/1000 osób (2002 r.)

Śmiertelność niemowląt: 4,65 zgonów/1000 porodów (2002 r.)

Średnia długość życia: 77,78 lat
                  kobiety - 81,09 lat
                  mężczyźni - 74,64 lat (2002 r.)

Grupy etniczne: Niemcy 91,5%
                           Turcy 2,4%
                           inni 6,1% (głównie Serbowie, Chorwaci, Włosi,
                           Rosjanie, Grecy, Polacy, Hiszpanie)

Grupy wyznaniowe: protestanci 34%
                                  katolicy 34%
                                  muzułmanie 3,7%
                                  o nieznanej przynależności i inni 28,3%

Analfabetyzm: 1% (1977 r.)


Słownik DeP

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub niemieckie:Podziękowane za udostempnienie materiałów dla :