PKB:: 2,174 bilionów USD (2001 r.)

Wzrost PKB: 0,6% (2001 r.)

PKB na 1 mieszkańca: 26,200 USD

Inflacja: 2,4%

Bezrobocie: 9,4% (2001 r.)

Rolnictwo:
   hodowla: bydło, trzoda chlewna, drób
   uprawy: ziemniaki, pszenica, jęczmień, buraki cukrowe,
   owoce, kapusta

Eksport: maszyny, pojazdy, chemikalia, metale i wyroby przemysłowe, żywność, tekstylia

Import: maszyny, pojazdy, chemikalia, żywno_ć, tekstylia, metale

Najważniejsi partnerzy (eksport): Unia Europejska 56% (Francja 11%, Wielka Brytania 8%, Włochy 8%, Holandia 6%, Belgia/Luksemburg 5%), USA 10%, Japonia 2% (2000 r.)

Najważniejsi partnerzy (import): Unia Europejska 52% (Francja 10%, Holandia 9%, Włochy 7%, Wielka Brytania 7%, Belgia/Luksemburg 5%), USA 9%, Japonia 5% (2000 r.)

Waluta: 1 euro = 100 centów


Słownik DeP

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub niemieckie:Podziękowane za udostempnienie materiałów dla :