Niemcy - położenie geograficzne

Położenie: Europa Środkowa, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i Morza Północnego

Współrzędne geograficzne: 51 00 N, 9 00 E

Rozpiętość geograficzna: północ-południe 880 km
                                          zachód-wschód 750 km

Obszar całkowity: 357 021 km2
w tym: powierzchnia lądu 349 223 km2
              powierzchnia wód 7 798 km2

Długość granic: 3 621 km
długość granic z poszczególnymi krajami: Austria 784 km,   Belgia 167 km, Czechy 646 km, Dania 68 km, Francja 451 km,   Holandia 577 km, Luksemburg 138 km, Polska 456 km,   Szwajcaria 334 km

Długość linii brzegowej: 2 389 km

Klimat: umiarkowany morski; chłodne, pochmurne, mokre zimy i lata; wiejący przelotnie ciepły wiatr fenowy

Ukształtowanie powierzchni: północ - niziny (Nizina Niemiecka); centrum - wyżyny (Średniogórze Niemieckie); południe - góry (Alpy Bawarskie)

Najniższy punkt: jezioro Freepsum 2 m p.p.m

Najwyższy punkt: Zugspitze 2 962 m n.p.m.

Najdłuższa rzeka: Ren (na terenie Niemiec 865 km, łączna długość 1165 km)

Największe jezioro: Bodeńskie (305 km2 na terenie Niemiec, łącznie 538 km2)

Największa wyspa: Rugia (926 km2)

Surowce naturalne: udy żelaza, węgiel kamienny, sól potasowa, drewno, węgiel brunatny, uran, miedź, gaz ziemny, sól, nikiel

Użytkowanie ziemi: grunty orne 33,88%
                                  trwałe plantacje 0,65%
                                  inne 65,47% (1998)

Tereny nawadniane: 4,850 km2

Zagrożenia naturalne: powodzie

Zanieczyszczenie środowiska: zanieczyszczenie powietrza; kwaśne deszcze; zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego ściekami komunalnymi i przemysłowymi; składowanie niebezpiecznych odpadów

Piotr Olejniczak


Słownik DeP

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub niemieckie:Podziękowane za udostempnienie materiałów dla :