Niemcy - system szkolnictwa

W Niemczech nauka jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci do 18 roku życia.
Szkoła podstawowa (Grundschule) trwa 4 lata (poza Berlinem - tu trwa 6 lat) i każdy musi do niej uczęszczać.
Pod koniec szkoły podstawowej nauczyciel na podstawie ocen pomaga podjąć rodzicom decyzję, gdzie uczeń będzie kontynuował naukę. Do wyboru są trzy szkoły: gimnazjum, Realschule oraz Hauptschule.
Od wyboru szkoły zależy dalszy kierunek edukacji, dlatego na początku każdej z tych szkół możliwa jest zmiana np. z Realschule do gimnazjum lub z Hauptschule do Realschule (w obu przypadkach uczeń nie może mieć problemów z nauką).

Każdą ze szkół kończy inny egzamin:
w gimnazjum, które trwa 9 lat - matura (Abitur)
w Realschule, która trwa 6 lat - tzw. Mittlere Reife
w Hauptschule, trwającej 5 lat - tzw. Hauptschulabschluss

Dalsza edukacja zależna jest od tego, jaką z powyższych trzech szkół się skończyło:
Gimnazjum
Po gimnazjum można studiować lub w celu szybszego uzyskania zawodu - iść do dwuletniej szkoły zawodowej.
Hauptschule
Przez Hauptschule prowadzi najkrótsza droga do zdobycia zawodu - wystarczą jeszcze 3 lata w szkole zawodowej (Berufschule) i ma się zawód. Można oczywiście uczyć się dalej np. w wyższej szkole zawodowej (Berufsoberschule) Po jej skończeniu można jeszcze iść na studia.
Realschule
Alternatywą dla Hauptschule jest Realschule - trwa ona rok dłużej i również można po niej uczyć się w szkole zawodowej. Realschule daje szanse wybrania dwuletniej Fachoberschule, po której można studiować.

Poniższy schemat przedstawia system szkolnictwa w Niemczech

1 - Studium
2 - Beruf
3 - Fachoberschule
4 - Berufsoberschule
Alter       
24
23
22 1
21 2 1 2
20
19

18 3 4
17 Berufsschule
16 Berufsschule

15
14 Gymnasium
13 Realschule
12 Hauptschule
11
10

9
8 Grundschule
7
6

Ciekawostki

Ferie letnie trwają jedynie 6 tygodni. Za to są ferie wiosenne, a przerwy świąteczne są dłuższe.

Rok szkolny rozpoczyna się po wakacjach letnich - dokładna data rozpoczęcia zależna jest od landu.

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej dostają na "osłodę życia" tekturowy stożek pełen słodyczy, tzw. "Schultüte".

Najlepszą oceną jest jednynka, a najgorszą szóstka.


Słownik DeP

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub niemieckie:Podziękowane za udostempnienie materiałów dla :