Menu
Historia UE
1990-1999 Europa bez granic
 
 
W 1991 r. na Bałkanach dochodzi
do rozpadu Jugosławii. Walki
wybuchają najpierw w Chorwacji, potem w Bośni i Hercegowinie, gdzie Serbowie, Chorwaci i muzułmanie prowadzą krwawą wojnę domową.
Początek zamieszek w byłej Jugosławii.
 
 
 
7 lutego 1992 r.
 
Traktat o Unii Europejskiej,
podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht, wszedł w życie 1 listopada 1993 r.
(Video: 2173 Kb - 43 s)
W Maastricht podpisany zostaje Traktat
o Unii Europejskiej. Stanowi on wielki
krok naprzód, ponieważ ustanawia jasne zasady dotyczące przyszłej wspólnej waluty a także polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa oraz ściślejszej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Nazwa Unia Europejska z mocy Traktatu oficjalnie zastępuje Wspólnotę Europejską.
 
 
 

1 stycznia 1993 r.

Utworzony zostaje wspólny rynek
wraz z czterema swobodami – swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału staje się rzeczywistością. Od 1986 r. uchwalono ponad 200 regulacji prawnych dotyczących polityki podatkowej, działalności gospodarczej, kwalifikacji zawodowych i innych barier stojących
na przeszkodzie otwarciu granic. Opóźnia się wprowadzenie swobodnego przepływu niektórych usług.

Po zniesieniu dawnych barier ludzie,
towary, usługi i pieniądze
przemieszczają się po Europie
swobodnie, niczym w obrębie jednego
państwa.
 
 
 

1 stycznia 1995 r.

Do UE przystępują Austria, Finlandia
i Szwecja. 15 państw członkowskich obejmuje niemal całą zachodnią Europę.
W październiku 1990 r. nastąpiło zjednoczenie Niemiec. Była NRD stało
się częścią UE.

 Państwa członkowskie: Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy.

Nowe państwa członkowskie: Austria, Finlandia i Szwecja.

 

 
 
 
Przekraczanie granic
bez paszportu.

26 marca 1995 r.

W siedmiu krajach – Belgii, Francji, Hiszpanii, Luksemburgu, Niderlandach, Niemczech
i Portugalii – wchodzi w życie Układ z Schengen. Podróżni dowolnej narodowości mogą przekraczać granice między tymi krajami
bez kontroli paszportowej. Później również inne państwa przyłączają się do strefy Schengen pozbawionej kontroli na granicach wewnętrznych.
 
 
 

17 czerwca 1997 r.

Podpisanie Traktatu z Amsterdamu Opierając się na osiągnięciach Traktatu
z Maastricht, określa on program reform instytucji UE, aby głos Europy był lepiej słyszalny na świecie, a większe środki koncentrowały się na zatrudnieniu
i prawach obywateli.

 

Podczas posiedzenia Rady w Amsterdamie, przywódcy UE próbują jazdy na holenderskim rowerze.
 
 
 

13 grudnia 1997 r.

Przywódcy UE wyrażają zgodę na rozpoczęcie negocjacji członkowskich
z 10 państwami Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarią, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Republiką Czeską, Rumunią, Słowacją, Słowenią i Węgrami. Negocjacje obejmują także wyspy rejonu Morza Śródziemnego: Cypr i Maltę. W 2000 r. zmiany Traktatu uzgodnione w Nicei otwierają drogę do rozszerzenia dzięki reformie zasad głosowania w UE.
 
 
 
Owca Dolly.
W 1996 r. następuje przełom w inżynierii genetycznej – szkoccy naukowcy dokonują sklonowania owcy z pojedynczej komórki sześcioletniego zwierzęcia. Dolly jest dokładną kopią swojego rodzica.
 
 
 

1 stycznia 1999 r.

Waluty 11 krajów (w 2001 r. powiększonych o Grecję), ale tylko
w transakcjach handlowych
i finansowych, zastępuje euro. Później pojawią się banknoty
i monety. Euro obowiązuje w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach, Niemczech, Portugalii
i Włoszech. Dania, Szwecja
i Zjednoczone Królestwo zdecydowały się na razie nie przyjmować wspólnej waluty.

Wprowadzenie euro.
 
 
 

Ubrania i dodatki z lat 90.

Niemal każdy nosi adidasy. Nadal popularne są dżinsy i T-shirty. Nastolatki odsłaniają brzuchy, a modnym kolorem jest czarny.
W późnych latach 90. telefony komórkowe i internet rewolucjonizują sposób komunikowania się. W obu przypadkach są to technologie europejskie. Młodzi ludzie więcej podróżują,
a studenci robią sobie roczną przerwę, żeby zobaczyć świat, komunikując się za pomocą e-maili.
 

 

        1980-1989                                                                                   2000-do dziś
Zmiana oblicza Europy                                                                        Dekada rozwoju
          <<<                                                                                           >>>
 
                                                   źródło: Europa.eu

 

Copyright by www.d4u.glt.pl