Menu
Historia UE
1980-1989 Zmiana oblicza Europy
 
 
   
    Nazwa polskiego związku zawodowego
    jest powszechnie znana.
Latem 1980 r. w Polsce pracownicy Stoczni Gdańskiej pod wodzą Lecha Wałęsy strajkują, żądając większych praw.
W ślad za tym wybuchają kolejne strajki
na terenie całego kraju. W sierpniu rząd ustępuje wobec żądań strajkowców
i powstaje niezależny związek zawodowy „Solidarność”. Rząd stopniowo odzyskuje władzę i wprowadza w grudniu 1981 r. stan wojenny, kładąc kres krótkiemu spotkaniu Polski z demokracją. Ale ziarno zostało
już zasiane.
 
 
 

1 stycznia 1981 r.

Po przystąpieniu Grecji liczba członków
UE staje się dwucyfrowa. Było to możliwe po obaleniu tam reżimu wojskowego
i przywróceniu demokracji w 1974 r.

 Państwa członkowskie: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy

Nowe państwo członkowskie: Grecja.

 

 
 
 

28 lutego 1984 r.

Komputery i automatyzacja zmieniają sposób życia i pracy. UE pragnie przodować
w nowych rozwiązaniach, w 1984 r. przyjmuje więc program Esprit (Europejski Program Strategiczny na rzecz Badania
i Rozwoju Technik Informatycznych)
jako pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych.

 

Roboty wkraczają na linie produkcyjne
fabryk samochodów w latach 80.
 
 
 
 
Skoki na bungee, późne lata 80.
Nowych wrażeń dostarczają skoki na bungee. Rodzice umierają ze strachu, ale dzieci żądne
są wrażeń doznawanych podczas skoków
z dużej wysokości, które wykonują przywiązane
do elastycznej liny, najpierw rozciągającej się,
a potem kurczącej, zanim skoczek dotknie ziemi.
 
 
 

1 stycznia 1986 r.

Hiszpania i Portugalia przystępują do UE, zwiększając liczbę państw członkowskich do 12.

 Państwa członkowskie: Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy

Nowe państwa członkowskie: Hiszpania i Portugalia.

 

 
 
 
Szczyt europejski.

17 lutego 1986 r.

Cła zniknęły wprawdzie w 1968 r., ale handel ponad granicami
UE nie kwitnie. Główne przeszkody to różnice w przepisach krajowych. Jednolity Akt Europejski z 1986 r. wprowadza rozległy sześcioletni program, który ma wyeliminować problemy. Akt przyznaje również szersze uprawnienia Parlamentowi Europejskiemu oraz zwiększa wpływ UE na ochronę środowiska naturalnego.
 
 
 

15 czerwca 1987 r.

UE ustanawia program Erasmus, którego celem jest finansowanie wyjazdów studentów na studia
w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku. Ponad dwa miliony młodych ludzi skorzystało z możliwości oferowanych przez ten i inne programy UE.

 

 
   Program Erasmus wspiera finansowo ansowo ansowo
   europejskich studentów.
 
 
 
 
  Upadek muru berlińskiego
  i zjednoczenie Niemiec.
  (Video: 481 Kb - 17 s)
Symbolem upadku komunizmu
w całej Europie Środkowo-Wschodniej, któremu początek dały Polska i Węgry,
jest zburzenie muru berlińskiego w 1989 r. Wobec masowej ucieczki obywateli
na Zachód władze wschodnich Niemiec otwierają granice. Po ponad 40 latach następuje zjednoczenie Niemiec,
a ich wschodnia część przystępuje
do UE (październik 1990 r.).
 
 
 
Ubrania i dodatki z lat 80.
 
Małe dzieci zaczynają jeździć na rolkach. Ich starsze siostry
i bracia słuchają „odtwarzaczy osobistych” (walkmanów)
i płyt kompaktowych, oglądają telenowele i pałaszują azjatyckie potrawy. Ogromne imprezy przyciągają nastolatki. Spódnice wychodzą z mody, niemal znikają krótkie spodenki dla małych chłopców.
 

 

          1970-1979                                                                                1990-1999
Coraz większa Wspólnota                                                               Europa bez granic
            <<<                                                                                      >>>
 
                                                   źródło: Europa.eu

 

Copyright by www.d4u.glt.pl