Menu
Historia UE
2000-do dziś Dekada rozwoju
 
 
1 stycznia 2002 r.
 
Euro stało się wspólną walutą ponad
trzystu milionów Europejczyków
z dniem 1 stycznia 1999 r.
(Video: 1876 Kb - 40 s)
Pojawiają się banknoty i monety euro.
Ich drukowanie, bicie i wprowadzenie
do obiegu w 12 krajach jest ogromną operacją logistyczną. Liczba monet przekracza 80 miliardów. Banknoty
są jednakowe dla wszystkich krajów. Monety mają wspólny awers, informujący
o ich wartości, lecz różny narodowy rewers. Wszystkie znajdują się w swobodnym obiegu. Za rzecz normalną uważa
się płacenie fińskimi (lub jakimikolwiek innymi) monetami euro za bilet do metra
w Madrycie.
 
 
 
Siły pokojowe UE w akcji.

31 marca 2003 r.

W ramach polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa UE bierze udział
w operacjach utrzymywania pokoju
na Bałkanach, początkowo w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii,
a następnie w Bośni i Hercegowinie.
W obu przypadkach siły pod wodzą UE zastępują jednostki NATO. Wewnętrznie UE wyraża zgodę na utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli do 2010 r.
 
 
 
 

7 i 8 czerwca 2003 r.

Odbyło się referendum w sprawie akcesyjne wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego. Pytanie postawione przed "Narodem Polskim" brzmiało:
 
"Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?"
 
Oficjalny wynik PKW mówił, że do urn poszło 58,85% (tj. 17 586 215 osób) uprawnionych przy czym 77,45% z nich
(tj. 13 516 612) odpowiedziało TAK natomiast 22,55% (tj. 3 936 012) była przeciwna przystąpieniu Polski do UE.
 
 
 
 
 

1 maja 2004 r.

Osiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry – przystępuje
do UE, kładąc tym samym kres
podziałowi Europy ustalonemu przez mocarstwa 60 lat wcześniej w Jałcie.
Także Cypr i Malta stają się członkami UE.
 
 Państwa członkowskie: Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania”
i Włochy.
 
Nowe państwa członkowskie: Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia
i Węgry.
 
Kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia
i Turcja.

 

 
 
 
Dzięki Traktatowi konstytucyjnemu podpisanemu w 2004 r. Unia miała
być skuteczniejsza w swoich działaniach

29 października 2004 r.

25 krajów UE podpisuje Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.
Został on przygotowany w celu usprawnienia demokratycznych procesów decyzyjnych
i zarządzania w UE składającej się z 25
i więcej krajów. Zakłada również powołanie europejskiego Ministra Spraw Zagranicznych. Zanim wejdzie w życie, musi zostać ratyfikowany przez wszystkie 25 krajów.
 
 
 
W lutym 2005 r. wchodzi w życie Protokół
z Kioto English– międzynarodowe porozumienie mające na celu zmniejszenie globalnego ocieplenia i redukcję emisji gazów cieplarnianych. UE konsekwentnie inicjowała wysiłki na rzecz ograniczenia wpływu zmian klimatu. Stany Zjednoczone nie są stroną tego Protokołu.
 
Protokół z Kioto - przeciwdziałanie zmianie klimatu.
 
 
 
Telefony komórkowe, które jeszcze piętnaście lat temu praktycznie nie istniały, są w tej chwili wszechobecne.
Nadal trwa rewolucja komunikacyjna. Wiele szkół i domów ma szybki dostęp
do internetu. Wiadomości tekstowe i SMS-y to ulubione sposoby młodych ludzi
na pozostawanie w stałym kontakcie. Domowej rozrywce ton nadają szerokoekranowe i płaskie telewizory
oraz odtwarzacze DVD.
 
 
 

1 stycznia 2007 r

Dwa nowe kraje Europy wschodniej – Bułgaria i Rumunia – dołączają do UE. Liczba państw członkowskich wzrasta
do 27. Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Turcja również kandydują do członkowstwa w UE.
 
 Państwa członkowskie: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia Francja, Grecja, Hiszpania Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry i Włochy.
 
Kraje kandydujące: Bułgaria i Rumunia.
 
Kraje kandydujące: Chorwacja,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Turcja.

 

 

        1990-1999
Europa bez granic
          <<<
                                                   źródło: Europa.eu

 

Copyright by www.d4u.glt.pl