List

Oto zwroty, które mogą przydać się przy pisaniu listów. Pamiętajmy, aby formy grzecznościowe używane w listach były odpowiednie w stosunku do adresata.

Poniżej przedstawiamy propozycje, które dotyczą listu mniej formalnego. List urzędowy wkrótce.

LIST DO PRZYJACIÓŁ, RODZINY, BLISKICH ZNAJOMYCH

Zwrot do adresata

Liebe Anna! - Kochana Anno!
Lieber Peter! - Kochany Piotrze!
Ihr Lieben! - Kochani!

Propozycje rozpoczęcia listu

Herzlichen Dank für deinen Brief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. - Serdecznie dziękuję za Twój list. Bardzo mnie ucieszył.
Sei mir bitte nicht böse, weil ich so lange nicht geantwortet habe. - Proszę nie bądź zły/zła, że tak długo nie odpisywałem/ odpisywałam.
Dein Brief ist gestern bei mir angekommen. - Wczoraj otrzymałem/otrzymałam Twój list.
Vielen dank für deine Einladung. - Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
Ich lade dich herzlich zur Party ein. - Zapraszam Cię serdecznie na przyjęcie.
Ich möchte gern wissen... - Chciałbym/chciałabym wiedzieć...
Ich habe eine grosse/kleine Bitte an Dich. - Mam do Ciebie wielką/małą prośbę.
Ich muss dir schreiben, was ich letztens erlebte. - Muszę Tobie napisać, co ostatnio przeżyłem/przeżyłam.

Zakończenie listu

So, das war's für dieses Mal. - To byłoby tyle na dzisiaj.
Nochmals vielen Dank für... - Jeszcze raz dziękuję za...
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. - Mam nadzieję, że wkrótce znowusię zobaczymy.
Lass mich nicht zu lange auf eine Antwort warten. - Nie pozwól czekać mi zbyt długo na odpowiedź.
Mach's gut! - Powodzenia!

Pozdrowienia dla innych

Grüß Claudia ganz herzlich von mir. - Serdecznie pozdrów ode mnie Klaudię.
Grüße auch deine Eltern von mir. - Pozdrów również ode mnie swoich rodziców.

Pozdrowienia dla adresata

mit herzlichen Grüßen - z serdecznymi pozdrowieniami
mit freundlichen Grüßen - z pozdrowieniami
viele liebe Grüße - mnóstwo serdecznych pozdrowień
herzliche Grüße von... - serdeczne pozdrowienia od...

Podpis

dein Hans - Twój Hans
deine Maria - Twoja Maria


Słownik DeP

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub niemieckie:Podziękowane za udostempnienie materiałów dla :